سرزمین - ایران - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری | آذرپژوه – وب سایت تحلیلی خبری
سرزمین های جدا شده از ایران در ۵۰۰ سال گذشته
شناسه خبر : 2978 | تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲ |

ایران قدیم سرزمینی با مرزهایی بسیار گسترده تر از ایران امروزی بوده است. همگی می دانیم که از شکوه و جلالی که روزگاری کشور عزیزمان داشته و وسعت جغرافیایی آن امروزه چیز زیادی نمانده. در کتاب های تاریخ مدرسه مکرراً خوانده ایم که حکومت های مختلف چطور با نالایقی و عدم مدیریت درست، مرزهای کشور را به باد داده اند. اما ناصرالدین شاه قاجار را باید سلطان تجزیه ایران دانست چون ذر زمان وی بیش از دو میلیون متر مربع از خاک ایران تجزیه شد.

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه