دور جدیدی از اعتراضات سیاسی خیابانی به دولت الهام علی اف با تظاهرات در باکو از روز 14 مه شروع شد.   تظاهرکنندگان در باکو با شعارهایی نظیر "عدالت را نکشید، جنایت را متوقف کنید" ، "از دیکتاتوری خسته شده ایم" و... از مرکز شهر به طرف وزارت کشور حرکت کردند

 گروه بین الملل: دور جدیدی از اعتراضات سیاسی خیابانی به دولت الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان با تظاهرات در باکو از روز ۱۴ مه شروع شد. این تظاهرات با فراخوان وبلاگ نویسان و دارندگان کانال‌های یوتیوبی معترض به دولت علی اف آغاز شد و برخلاف تظاهرات اعتراضی در ارمنستان که توسط احزاب متشکل سیاسی و رسمی سازمان دهی شده است، اعتراضات خیابانی سیاسی در باکو فاقد رهبری حزبی است.

  تظاهرکنندگان در باکو با شعارهایی نظیر “عدالت را نکشید، جنایت را متوقف کنید” ، “از دیکتاتوری خسته شده ایم” ، “حکومت تبهکار نمی خواهیم” ، “فساد مالی و غارت اموال عمومی را خاتمه دهید” ، “دولت پلیسی نمی خواهیم” و… از مرکز شهر به طرف وزارت کشور حرکت کردند. برغم تلاش نیروهای پلیس برای ممانعت از حرکت تظاهرکنندگان و دستگیری و ضرب وشتم شماری از تظاهرکنندگان و بازداشت شماری از خبرنگاران، معترضان توانستند سد امنیتی پلیس را بشکنند و به حرکت خود ادامه دهند.

در این تظاهرات که موفق ترین حرکت اعتراضی از نوع خود طی سال های اخیر محسوب شده است، شمار نیروهای پلیس باکو برای مقابله قابل توجه بود که برغم استقرار و مقابله گسترده‌ی نیروها، شمار تظاهرکنندگان به تدریج به صدها نفر و بلکه بیش از هزار نفر افزایش یافت.

این تجمع اعتراضی که در آن حضور زنان معترض قابل توجه بوده است، بزرگ‌ترین تظاهرات به حکومت الهام علی اف پس از جنگ دوم قراباغ است که در نتیجه آن حکومت توانست با مطرح کردن الهام علی اف به عنوان قهرمان آزادسازی بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان از اشغال ارامنه، تمامی مخالفت ها با  وی را منکوب نماید.  اما، تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم این وضعیت را تغییر داده است.

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه