رژیم باکو از برگزاری نشست های به اصطلاح گردهمایی سراسری یا کنگره آذربایجانی های دنیا که در سال های گذشته هر پنج سال یک بار در باکو برگزار می شد، برای ارضای لفاظانه جاه طلبی های سیاسی خود بهره برداری می کرد و عناصری رذل از تجزیه طلبان ضدایرانی را نیز در آن نشست ها مشارکت می داد.

گروه بین الملل: رسانه های باکو خبر دادند که “پنجمین گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا “طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ آوریل در شهر شوشی برگزار خواهد شد و امسال ارایه کاملا متفاوتی خواهد داشت!! گفتنی است باکو از برگزاری نشست های به اصطلاح گردهمایی سراسری یا کنگره آذربایجانی های دنیا که در سال های گذشته هر پنج سال یک بار در باکو برگزار می شد، برای ارضای لفاظانه جاه طلبی های سیاسی خود بهره برداری می کرد و عناصری رذل از تجزیه طلبان ضدایرانی را نیز در آن نشست ها مشارکت می داد.

الهام علی اف ، رییس جمهوری آذربایجان در دومین به اصطلاح گردهمایی سراسری آذربایجانی های دنیا در باکو پس از سخنرانی های چند عنصر تجزیه طلب و خودفروخته ضدایرانی، مدعی شد که خود را رییس جمهوری ۵۰ میلیون نفر آذربایجانی دنیا می داند و ضامن و مدافع حقوق آنهاست!! این سخنان الهام علی اف در آن زمان موجب واکنش رسمی و یادداشت اعتراضی سفارت ایران در باکو و واکنش های افشار سلیمانی ، سفیر وقت ایران در باکو شد که در مصاحبه ای با رسانه های باکو در میدان آزادلیق (آزادی) باکو تاکید کرد اگر پشت گوشتان را ببینید، “آذربایجان واحد” را هم خواهید دید.

 باکو طی یک سال و نیم گذشته برای زدودن مظاهر ایرانیت از شهر شوشی به شدت تلاش کرده است
باکو طی یک سال و نیم گذشته برای زدودن مظاهر ایرانیت از شهر شوشی به شدت تلاش کرده است

 واکنش های عصبی مقامات و رسانه های باکو به یادداشت اعتراضی سفارت ایران در باکو موجب جنجالی حدودا دو ماهه در مناسبات شد. اما، باکو همچنان به حفظ و تقویت ساختارهایی که تحت عنوان همبستگی آذربایجانی های دنیا و برای تامین جاه طلبی ها و مقاصد تعیین شده از طرف مراکز صهیونیستی و انگلیسی برای تحریک قومیت گرایی و ترک گرایی علیه ایران ایجاد کرده ، ادامه داده است.

 باکو طی یک سال و نیم گذشته برای زدودن مظاهر ایرانیت از شهر شوشی تحت پوشش بازسازی این شهر پس از بیرون کردن ارامنه از آنجا شروع کرده، به شدت تلاش کرده است و حتی به دستور الهام علی اف که مرمت مسجد شوشی توسط شرکتی ایرانی را غیرقابل قبول دانسته و این مسجد را دارای هویتی آذربایجانی و در بزعم وی ترکی دانسته بود، کارهایی برای هویت زدایی از این مسجد نیز انجام شده است.

 برگزاری گردهمایی که از ابتدا ماهیت و ذات ضدایرانی داشته است و در ظاهر گردهمایی آذربایجانی های دنیا را یدک می کشد، گام دیگری در راه هویت زدایی از شهر شوشی و الحاق آن به هویت ترکی و ترک گرایی تلقی می شود.

  • منبع خبر : گروه بین الملل آذرپژوه