گروه سیاست: در حالی که رسانه های جمهوری آذربایجان همواره از نام‌های جعلی برای معرفی مناطق آذری نشین ایران استفاده می کنند و با سکوت و بی‌تفاوتی ایرانی‌ها، به این حرکت خود اصرار می‌ورزند، رسانه های باکو به اقدام شورای شهر تهران در استفاده از نام قدیم "بادکوبه" و  "شوشی" برای نامگذاری یکی از خیابان های تهران اعتراض کردند.

گروه سیاست: در حالی که منابع دولتی و رسانه های جمهوری آذربایجان همواره از نام‌های جعلی و خودخوانده برای معرفی مناطق آذری نشین ایران استفاده می کنند و با سکوت  و بی‌تفاوتی ایرانی‌ها،  به این حرکت خود اصرار می‌ورزند، رسانه های باکو به اقدام شورای شهر تهران در استفاده از نام قدیم “بادکوبه” و  “شوشی” برای نامگذاری یکی از خیابان های تهران اعتراض کردند.

سایت ینی مساوات در خبری به نقل از سایت “ملی” جمهوری آذربایجان که در بسیاری دیگر از سایت های این کشور بازنشر می شود، این اقدام شورای شهر را  عبور از تمامی حد و اندازه ها دانست و نوشت : ” هدف و علت این تصمیم خودخواهانه شورای شهر تهران که از تمامی حد و اندازه ها عبور کرده است، چیست؟ مقامات پایتخت ایران با این اقدام چه می خواهند بگویند؟”

ینی مساوات افزوده است: «شورای شهر تهران با بادکوبه نامیدن پایتخت آذربایجان (جمهوری آذربایجان) و با تغییر نام پایتختمان به گویش قدیمی اش به زبان فارسی ، پنهان نکرد که به باکو “پیام تاریخی” می دهد.”

در این مطلب افزوده شده است : « به یکی از خیابان ها نیز نام “ارّان” (آران) داده شده است. برخی از سیاستمداران و فعالان اجتماعی و “تاریخ دان” ها و رسانه ها در ایران، کشورمان را “ارّان” (آران) می نامند و “ولایت شمالی تاریخی ایران” محسوب می کنند.»

رسانه های باکو همچنین با اشاره به نامگذاری برخی خیابان ها و کوچه های تهران به نام های شماخی ، نارداران، لنکران، سالیان و…. افزوده اند: « در مصوبه شورای شهر تهران آمده است که نارداران ، روستایی در نزدیکی باکو، زادگاه طالع باقرزاده است که در ایران تحصیل کرده است.»

رسانه های باکو همچنین افزوده اند : نام خیابان مریم در این شهر نیز به شوشی تغییر یافته است. نه شوشا، بلکه شوشی!   شورای شهر تهران به نامیدن مهد فرهنگ آذربایجان که از اشغال ارمنی آزاد شده، با تعبیر ارمنی “شوشی” اکتفاء نکرده است و بیان کرده است در “این شهر آقامحمد شاه قاجار، شاه ایران خائنانه به قتل رسانده شده است”.  

رسانه های باکو در حالی به کاربرد نام های قدیمی و تاریخی و اصلی  شهرهای قفقاز در نامگذاری خیابان ها و کوچه های تهران اعتراض کرده اند که در منابع درسی و رسانه ها و رادیو و تلویزیون های دولتی و غیردولتی و نیز در سخنرانی های مقامات رسمی و سیاسی و نیز در مجامع دانشگاهی و…. در جمهوری آذربایجان همواره تاریخ و نام های قفقاز و ایران با اهداف جاه طلبانه و تجزیه طلبانه تغییر داده می شوند و اغلب متاسفانه مقامات مسئول و رسانه های ایرانی در قبال آن سکوت می کنند.

گفتنی است که چند روز قبل به ابتکار شورای شهر تهران، نام برخی خیابان های پایتخت با اسامی شهرهای حوزه تمدن تاریخی ایران نامگذاری شد:

۱- تغییر نام خیابان برادران، حدفاصل خیابان نظامی گنجوی تا رستگاران به نام بادکوبه.

۲- تغییر نام خیابان دوستان، حدفاصل خیابان سروان تا بوستان به نام تفلیس .

۳- تغییر نام کوچه گلستان، در خیابان نظامی گنجوی مقابل خ پله هفت پیکر به نام آبخاز.

۴-تغییر نام خیابان پیوند، حدفاصل خیابان نظامی گنجوی و خیابان پله هفت پیکر به نام گنجه.

۵- تغییر نام کوچه یاس، واقع در خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از بزرگراه شهید سلیمانی به نام سالیان .

۶-تغییر نام کوچه مریم، واقع در خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از بزرگراه شهید سلیمانی به نام شوشی.

۷- تغییر نام کوچه پناه، واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام ناردان.

۸- تغییر نام کوچه احتشام، واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام لنکران.

۹- تغییر نام کوچه چمن، واقع در خیابان ولیعصر (عج) تا خیابان نظامی گنجوی به نام آران.

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : آذرپژوه