گروه سیاسی: چهار روستایی که روز شنبه از سوی دولت پاشنیان به باکو واگذار شد، جزو مناطقی بود که تحت کنترل ایروان باقی مانده بود و باکو شرط تحدید مرزها و ادامه گفتگو و عدم آغاز جنگ جدید را واگذاری این مناطق اعلام کرده بود.

گروه سیاسی: چهار روستایی که روز شنبه از سوی دولت پاشنیان به باکو واگذار شد، جزو مناطقی بود که تحت کنترل ایروان باقی مانده بود و باکو شرط تحدید مرزها و ادامه گفتگو و عدم آغاز جنگ جدید را واگذاری این مناطق اعلام کرده بود. این روستاها به لحاظ سوق الجیشی و جغرافیایی اهمیت زیادی دارند. زیرا ارمنستان در این مناطق دارای ۲۶ سنگر دفاعی و تاسیسات و زیرساخت های نظامی است. حتی یکی از ۴ جاده ترانزیتی ارمنستان به گرجستان نیز در این منطقه قرار دارد.
با تسلط باکو بر این منطقه، ارتفاعات مهمی به دست دولت علیف می‌افتد و به نظر می‌رسد زمینه برای تجاوزات بیشتر باکو به ارمنستان و ایجاد سنگرها و استحکامات نظامی بیشتر هموار شود. علاوه بر این تضمینی وجود ندارد که با واگذاری مناطقی که تحت کنترل ایروان است، باکو خواستار واگذاری مناطق دیگری نشود؟!
در سمت غرب ارمنستان یک درون بوم قرار دارد که باکو آن را نیز متعلق به خود می داند و خط لوله گاز روسیه به گرجستان به ارمنستان از آن عبور می‌کند و فعلا این منطقه به باکو داده نشده، ولی با این روند واگذاری، تضمینی برای حفظ تسلط ارمنستان بر این خط لوله نیز وجود ندارد.
با تسلیم این مناطق به باکو توسط ارمنستان، هنوز سه مسیر ترانزیت بین دو کشور با امنیت کامل در دسترس باقی مانده، اما در صورت تداوم این روند و واگذاری مناطقی دیگر در نزدیکی این چهار روستا یک مسیر ترانزیت به گرجستان به دست باکو می افتد. برنامه بعدی دولت علیف تسلط بر روستای تیگراناشن در نزدیکی نخجوان است که بر روی مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان قرار دارد. ایران و ارمنستان فقط یک مسیر ترانزیت دارند که باکو می خواهد آن را قطع کند تا ایران دچار خفگی ژئوپلتیک شود.
با تصمیم روز شنبه، ارتش ارمنستان از ۴ منطقه عقب نشینی کرده و نیروهای مرزبانی ارمنستان در آنها مستقر خواهند شد. در ادامه باکو وارد مناطق مذکور می شود. به نظر می‌رسد تداوم این روند مذاکرات دوجانبه، به عقب نشینی بیشتر ارمنستان و امتیازدهی یک طرفه این کشور به باکو خواهد انجامید که منافع ایران را نیز تامین نخواهد کرد.
پاشینیان قصد دارد با طرح این ادعا که واگذاری این مناطق سایه جنگ را از سر ارمنستان دور می‌کند، افکار عمومی را آرام نگه دارد، اما دولت باکو هیچ یک از این ایده های ارمنستان را نمی پذیرد و دولت پاشینیان هم نشان داده از سیاست تسلیم گام به گام پیروی می کند و مناقشه دو طرف به شکلی که ارمنستان تصور می‌کند متوقف نخواهد شد. باکو باز هم بدون شلیک حتی یک گلوله گام دیگری به جلو برداشت و پس از کسب آمادگی و برنامه ریزی بیشتر سیاست تهاجمی خود را باز از سر خواهد گرفت.
در زمان واگذاری بخشی از جاده گوریس – کاپان به باکو ابتدا ادعا شد که حتی در صورت واگذاری این جاده، اختلالی در عبور وسایل نقلیه سایر کشورها و ارمنستان ایجاد نمی شود و در ابتدا برای چند روز اتوبوس ها و تریلی های سایر کشورها و از جمله ایران مشکلی برای تردد نداشتند. اما بعد از مدتی این جاده بر روی ایران و ارمنستان بسته شد و چند راننده کامیون ایرانی نیز دستگیر شدند و آن جاده از دسترس خارج شد و جاده جایگزین آن جاده کیفیت چندانی ندارد و برای رفت و آمدبه خصوص در زمستان مناسب نیست.

  • نویسنده : گروه سیاسی آذرپژوه
  • منبع خبر : آذر پژوه