گروه سیاسی: فرهاد مهدی اف، کارشناس علوم سیاسی در این ارتباط گفته است: غرب نیز علاقمند به افتتاح کریدور زنگزور است! احکامی وجود دارد که توسط دیوان بین المللی دادگستری مطابق با «کنوانسیون ممنوعیت آپارتاید» صادر شده است. احکام مهمی نیز در مورد آذربایجان و ارمنستان صادر شده است.

گروه سیاسی: سایت تلگراف نوشته است که؛ در مورد «کریدور زنگزور» مواضع مختلفی به گوش می رسد. در بسیاری از موارد، مفهوم «اگر این دالان باز نشود، صلحی در کار نخواهد بود!!»، مطرح می شود. و نیز ادعا می شود که نیکول پاشینیان در حال مذاکره با اتحادیه اروپا در این زمینه است. در این باره موضع غرب در مورد کریدور جالب تر است.

به گفته‌ی این سایت، فرهاد مهدی اف، کارشناس علوم سیاسی در این ارتباط گفته است: غرب نیز علاقمند به افتتاح کریدور زنگزور است! احکامی وجود دارد که توسط دیوان بین المللی دادگستری مطابق با «کنوانسیون ممنوعیت آپارتاید» صادر شده است. احکام مهمی نیز در مورد آذربایجان و ارمنستان صادر شده است. دیوان بین المللی موضع خود را به صراحت اعلام کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موافق گشایش جاده‌های آذربایجان و ارمنستان است. این، در مورد خطوط ارتباطی است. اما نکته اینجاست که آنها موافق افتتاح این جاده به صورت کریدور (دالان) نخواهند بود. به عبارت دیگر، کشورهای غربی با اعطای وضعیت حقوقی اضافی به این جاده موافقت نخواهند کرد. اما بدون این وضعیت نیز به نظر می رسد که مسیر حمل و نقل که امکان ورود و خروج آزاد را فراهم می کند، مورد حمایت کشورهای غربی قرار گیرد!!

اما سوال اینجاست با آنکه جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی آسان و امن جمهوری آذربایجان را به نخجوان و ترکیه از «گذرگاه ارس»، فراهم کرده است، چرا باکو با بکارگیری هر نوع حقه و کلکی خواهان راه عبوری از جنوب ارمنستان است و با نیرنگ و حقه بازی سعی دارد که از حق بهره برداری و تسلط فوق العاده در این مسیر برخوردار شود؟! باکو با کدام هدف سعی دارد تحت پوشش اتصال جاده ها، از حق تسلط بر جنوب ارمنستان برخوردار شود؟!

  • نویسنده : گروه سیاسی آذرپژوه
  • منبع خبر : آذر پژوه