گروه سیاسی: قوم‌گرایی در انتخابات، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. اما آنچه که مصلم و مبرهن است این که مجلس و نمایندگانی که ملی‌گرایی را فدای قوم‌گرایی کنند، توان تاثیرگذاری در امورات کلان کشور را نداشته و قطعا آسیب‌های چنین مجلسی نسبت به فواید آن بیشتر خواهد بود.

گروه سیاسی/ محمد رضا ربانی: قوم‌گرایی در انتخابات، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. اما آنچه که مصلم و مبرهن است این که مجلس و نمایندگانی که ملی‌گرایی را فدای قوم‌گرایی کنند، توان تاثیرگذاری در امورات کلان کشور را نداشته و قطعا آسیب‌های چنین مجلسی نسبت به فواید آن بیشتر خواهد بود. در این مطلب کوتاه تلاش خواهم کرد تا به برخی پیامدهای قوم‌گرایی توسط نمایندگان مجلس اشاره داشته باشم.

پیامدهای منفی قوم‌گرایی در انتخابات
ایجاد تفرقه و اختلاف بین اقوام مختلف: قوم‌گرایی می‌تواند منجر به ایجاد تنش و درگیری بین اقوام مختلف شود و انسجام ملی را به خطر اندازد.
ضعف انسجام ملی: انسجام ملی، قطعاً رمز پیشرفت و توسعه در هر کشوری است. اما قوم‌گرایی می‌تواند با ایجاد تفرقه و اختلاف بین اقوام مختلف، انسجام ملی را ضعیف کند.
انتخاب افراد ناکارآمد و غیرمتخصص: قوم‌گرایی می‌تواند منجر به انتخاب افراد ناکارآمد و غیرمتخصص به جای افراد اصلح و کارآمد شود.
ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمنان: دشمنان ایران همواره به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین اقوام مختلف ایرانی هستند. قوم‌گرایی می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم کند.
این چند نمونه که اشاره شد تنها بخشی از آسیب‌های نگاه قومی به جای نگاه ملی در مجلس و انتخابات مجلس است. اما برای مقابله با پدیده‌ی شوم قوم‌گرایی باید راهکارهای اساسی را مدنظر داشت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

راهکارهای مقابله با قومگرایی
افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم در خصوص مضرات قومگرایی: رسانه‌ها و مسئولان می‌توانند با تولید و انتشار محتوای مناسب، به افزایش آگاهی عمومی در خصوص مضرات قوم‌گرایی کمک کنند.
تقویت فرهنگ وفاق و همدلی بین اقوام مختلف: برگزاری برنامه‌های مشترک بین اقوام مختلف، می‌تواند به تقویت فرهنگ وفاق و همدلی بین آنها کمک کند.
ترویج گفتمان عدالت و برابری: ترویج گفتمان عدالت و برابری، می‌تواند به کاهش احساس تبعیض در بین اقوام مختلف و مقابله با قوم‌گرایی کمک کند.
برگزاری انتخابات سالم و عادلانه: برگزاری انتخابات سالم و عادلانه، می‌تواند به جلب اعتماد مردم و کاهش گرایش به قوم‌گرایی در انتخابات کمک کند.
به طور کلی باید مدنظر داشت که مقابله با قوم‌گرایی در همه‌ی عرصه‌ها از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک ضرورت ملی است و همه افراد جامعه، از جمله مردم، رسانه‌ها و مسئولان، باید برای تحقق این امر تلاش کنند.

  • نویسنده : محمدرضا ربانی
  • منبع خبر : آذرپژوه