گروه سیاسی: ملت ایران در درازای تاریخ به نوع دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز با ملل و اقوام و ادیان گوناگون مشهور بوده است و ساحت تاریخ ایران از تعصبات و تحمل ناپذیری های نژادی و دینی و... به دور بوده است.

گروه سیاسی: ملت ایران در درازای تاریخ به نوع دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز با ملل و اقوام و ادیان گوناگون مشهور بوده است و ساحت تاریخ ایران از تعصبات و تحمل ناپذیری های نژادی و دینی و… به دور بوده است. در این میان آذربایجان و به ویژه شهر تبریز دروازه ورود ایران عزیز به تمدن نوین بوده است و ابزارها و مفاهیم مدنیت جدید از تبریز به سرتاسر ایران اشاعه و نشر گردیده است. عباس میرزا و مکتب تبریز که قائم مقام و امیرکبیر هم زاییده‌ی وی بودند و ستارخان و باقرخان و جنبش مشروطه و نابودی استبداد همگی مدیون مردم قهرمان تبریز است.

 نکته مهم این جاست که حصول این دستاوردهای تاریخی جز با رویکرد چند وجهی و دید باز و دوری از تعصبات فراهم نشده است. چنانچه در میان یاران نزدیک ستارخان فقید از اقوام گوناگون و حتی غیر مسلمانان نیز بسیار بودند و هنوز یاد و خاطره شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران یعنی باسکرویل مسیحی زنده و ماندگار است. هم چنین تبریز محل سکونت اقلیت های مذهبی به ویژه ارامنه بوده است و هیچ گاه تاریخ کمترین نارواداری مذهبی و دینی را در حق مردم فرهیخته تبریز ثبت نکرده است. تاریخ هزاران ساله به خصوص چند صد سال اخیر نشان می‌دهد که ارمنی‌ها چه نقش تاثیرگذاری در حوزه‌ی اقتصاد آذربایجان داشته‌اند. اصلا بخش بزرگی از لقب تبریز شهر اولین‌ها را باید مرهون ارمنی‌های ایرانی و آذربایجانی بدانیم.

ورزش آذربایجان و تبریز این شهر اولین ها نیز همواره محل همکاری اقوام و پیروان مذاهب گوناگون بوده است و به ویژه ارامنه در ورزش آذربایجان سهمی به سزا داشته‌اند. فوتبال دوستان تبریزی هیچ گاه خاطره گارنیک محرابیان سرمربی ارمنی فقید ماشین سازی تبریز که با هدایت خود فوتبال تبریز را به اوج رسانید و نسل درخشانی از فوتبالیست های آذربایجانی را پرورش داد، فراموش نمی‌کند. ورزش تبریز هیچ گاه فداکاریهای قهرمانانه آندرانیک تیموریان در تراکتورسازی را از یاد نمی برد.

  • نویسنده : گروه سیاسی آذرپژوه
  • منبع خبر : آذر پژوه