گروه سیاسی: قانون ارتجاعی انتخابات را تغییر می دهد و شرایط را برای رقابت سالم ایجاد می کند و فشار بر رسانه ها و فعالان سیاسی را کاهش می دهد.

گروه سیاسی: ناطق عدیل اف، فعال رسانه ای و مسئول (پیشین) مطبوعاتی حزب جبهه خلق شاخه علی کریم لی که از سال ها پیش بر اثر تشدید سرکوب، جمهوری آذربایجان را ترک کرده و در اروپا به سر می برد، تصمیم الهام علی اف برای انتخابات زودهنگام تشریفاتی را ناشی از نگرانی او از اتمام دوره هیجانات و احساسات ناشی از «پیروزی» در قراباغ دانست و نوشت: «علی اف بهتر از هر کسی می داند که سرخوشی و حال و هوای پیروزی در جامعه فروکش می کند و انسانها بخاطر نیازهایشان که تا خرخره جمع شده اند با او تسویه حساب خواهند کرد. این نیز مساله ای لحظه ای است.»

ناطق عدیل اف در تبیین عینی انتخابات تشریفاتی در جمهوری آذربایجان نوشت: «قرار است انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در ۷ فوریه سال آینده بطور زودهنکام برگزار شود. درست مثل دفعه قبل. نظام سیاسی جمهوری آذربایجان نابود شده است، انتخابات به مردم جز تقلبی دیگر چیزی نمی‌گوید. زمان برگزاری آن نیز همین طور!!  از سال ۱۹۹۳، قدرت در کشور غصب شد (که سنگین ترین جنایت علیه مردم یک کشور است)، شهروندان از فرصت ایجاد نهادهای مبتنی بر اراده خود از طریق انتخابات محروم شده‌اند. سرنوشت چنین رژیم هایی هرگز با انتخابات برنامه‌ریزی شده تعیین نمی‌شود. نه اینجا و نه هیچ جای دیگر!! الهام علی اف به این علت ما را رهبری نمی کند که در انتخابات تعیین شده «پیروز» می شود! بلکه عاملی که او را در این کرسی حفظ می‌کند،  شیوه مدیریت اقتدارگرا، دزد، غارتگر او و فقدان سازماندهی خوب جامعه ما، سیاسی نشدن و عدم پیوستن جامعه به مبارزه است. زمانی که جامعه، به ویژه بخش اصلی آن، رسالت خود را انجام دهد، یک انتخابات فوق العاده واقعی رخ خواهد داد و این صفحه سیاه در آذربایجان بسته خواهد شد. قطعاً این اتفاق خواهد افتاد، اما هر چه دیرتر باشد، برای خاندان حاکم و برای آذربایجان گرانتر تمام می شود. اما چه دلیلی می‌تواند داشته باشد که علی اف عجولانه انتخابات برگزار کند؟ اگر بگوییم که دلش اینطور خواسته است، احتمالاً کسی مخالفت نخواهد کرد!! وقتی قانون در کشور حاکم نباشد، همینطور می شود!!

ممکن است کسی فکر کند که او بخاطر نتایج جنگ، در خصوص قدرت خود اطمینان خاطر دارد و می‌خواهد این بار یک پیروزی واقعی در انتخابات به دست آورد! و موقعیت خود را محکم تر کند! اما، این برداشت اشتباه است. زیرا، کسی که به خود اطمینان خاطر دارد، انتخابات عجولانه برگزار نمی کند!  بلکه برعکس، قانون ارتجاعی انتخابات را تغییر می دهد و شرایط را برای رقابت سالم ایجاد می کند و فشار بر رسانه ها و فعالان سیاسی را کاهش می دهد. اما، ما برعکس این را می بینیم می بینیم و به نظر من، این عجله علی اف از اضطراب ناشی می شود. علی اف بهتر از هرکسی می داند که شادی و سرخوشی پیروزی از بین خواهد رفت و مردم بخاطر نیازمندی های خود که تا خرخره جمع و متراکم شده است، با او تسویه حساب خواهند کرد. این نیز  مساله ای لحظه ای است»

  • منبع خبر : آذرپژوه