گروه سیاست: هنگامی که توازن قدرت بین بازیگران اصلی به هم می‌خورد و نفوذ یکی از آنها ضعیف شود، تهدیدها قابل توجه می‌شوند و حوزه مانور ژئوپلیتیکی برای ارمنستان کوچک خواهد شد.

گروه سیاست: یک کارشناس سیاسی در ارمنستان معتقد است که ارمنستان در حال خودکشی سیاسی است و آنچه که بین آمریکا و جمهوری آذربایجان در حال وقوع است، رفتاری نمایشی است.

به گزارش رادیوارمنی (پارس تودی)، آلن قووندیان، کارشناس سیاسی، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: جمهوری آذربایجان کشور مهمی در منطقه برای غرب است و آنچه بین آمریکا و جمهوری آذربایجان در حال رخ دادن است سرپوش بر کارهای باکو و رفتاری نمایشی است. به گفته وی همه‌ی این نمایش‌ها برای این اتفاق می‌افتد که سمت و سوی سیاست خارجی ایروان به نفع غرب تغییر پیدا کند.

وی افزود: هنگامی که توازن قدرت بین بازیگران اصلی به هم می‌خورد و نفوذ یکی از آنها ضعیف شود، تهدیدها قابل توجه می‌شوند و حوزه مانور ژئوپلیتیکی برای ارمنستان کوچک خواهد شد. باید پرسید شرکت‌های کدام کشورها به طور فعال در پروژه‌های انرژی جمهوری آذربایجان مشارکت دارند؟ و اصولاً این علایق تغییر نکرده است. آذربایجان به دلیل عملیات نظامی خود تحت فشار واقعی قرار نگرفت. بنابراین ارمنستان با شعار «غرب به ما کمک خواهد کرد» خودکشی می کند.

وی فعالیت آمریکا در منطقه را برای حفظ منافع خود طبیعی خواند و تأکید کرد: «این (فعالیت های آمریکا در منطقه) با منطق بیرون راندن روسیه از قلمرو پسا  شوروی، از جمله به قیمت از دست دادن دولت همان کشورهای پسا شوروی، مطابقت دارد».

وی خواستار آن شد که به جای اندیشیدن در مقوله‌های «خوب» یا «بد»، به فرآیندهایی از منشور منافع ملی دولت‌ها نگاه شود: یک دولت در تلاش برای پیشبرد منافع خود و دیگری برای مقاومت در برابر آن است. کشورهای کوچکتر و کم تجربه ممکن است در این روند آسیب ببینند. در فضای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به یاد داشته باشیم که سه کشور پیش از این خود را به عنوان ابزار آن تقابل ژئوپلیتیک معرفی کرده اند.

  • منبع خبر : آذرپژوه