گروه سیاسی: روس‌ها اعلام کردند که به‌صورت همزمان با کشور آذربایجان در تعامل هستند که بتوانند آنها را هم به این مسیر بیاورند تا این توافق سه‌جانبه شکل بگیرد.

گروه سیاسی: از تقریبا دو دهه پیش که با خوش باوری مقامات ذیربط کشورمان، برای حکومت غیرقابل اعتماد جمهوری آذربایجان نیز در ساخت و تکمیل خط آهن شمال – جنوب در قطعه رشت – آستارا نقشی تعریف شد، مشخص بود که به علت صداقت نداشتن باکو در روابط با تهران و بخصوص پایبندی باکو به سیاست تحریمی آمریکا ضد ایران، این امر محقق نخواهد شد! باکو برغم امضای اسناد مربوط به مشارکت در تامین مالی قطعه خط آهن رشت – آستارا، پس از گذشت سالها این مشارکت را معطل نگه داشت و نهایتا ایران برای جلب مشارکت واقعی باکو، خواهان کمک روسیه شد، ولی چند سالی است که چانه زدن های روسیه نیز در این زمینه کارساز نشده است!
ایسنا در این خصوص نوشت: «معاون ساخت و توسعه‌ی راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه‌ی زیربناهای حمل ‌و نقل درباره‌ی نقش کشور آذربایجان در ارتباط بین کریدور شمال – جنوب در ایران با کشور روسیه اظهار کرد: توافقاتی که درباره کریدور شمال- جنوب صورت می‌گیرد، مربوط به دو کشور نیست، مربوط به چند کشور است. موضوع کریدور شمال – جنوب که در سال‌های گذشته مطرح شده، همواره سه‌جانبه بین ایران- روسیه – آذربایجان بوده و واضح است که کشور آذربایجان هم باید در این موضوع همراهی کند. از این رو در مذاکرات دوجانبه‌ای که بین ایران و روسیه صورت گرفته، به این موضوع تاکید شده است. روس‌ها هم اعلام کردند که به‌صورت همزمان با کشور آذربایجان در تعامل هستند که بتوانند آنها را هم به این مسیر بیاورند تا این توافق سه‌جانبه شکل بگیرد. وی در پاسخ به اینکه پس از دریافت پیشنهاد از سوی روسیه، چه زمانی مورد نیاز است تا خط ریلی رشت – آستارا تکمیل شود؟ بیان کرد: ما یک زمان حداکثر چهار ساله را برای این پروژه پیش‌بینی کردیم و برنامه‌ اجرایی‌مان به این صورت است و فکر می‌کنیم که امکان آن وجود داشته باشد.»وی یادآوری کرد: در بخش حمل و نقل عمومی، اعم از مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی، کارهای ارزشمندی انجام شده که در این زمینه از شهردار تبریز، اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق قدردانی می کنم.
خرّم گفت: مجموعه این اقدامات سبب شده که ما بتوانیم در مقابل مردم پاسخگو باشیم، زیرا معتقدیم پاسخگویی مسئولان در برابر مردم اصل غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

  • منبع خبر : آذرپژوه