گروه جامعه: در حال حاضر هموار کردن مسیر سفر به کشورهای دیگر نه تنها سودآوری برای اقتصاد کشورمان نداشته بلکه باعث ایجاد حرکت در مسیر خلاف سیاست کلی اقتصاد کشور است

گروه جامعه: در حال حاضر  هموار کردن مسیر سفر به کشورهای دیگر نه تنها سودآوری برای اقتصاد کشورمان نداشته بلکه باعث ایجاد حرکت در مسیر خلاف سیاست کلی اقتصاد کشور است با گشت و گذار در خیابان‌های شلوغ و پرتردد شهر، وجود بیل‌بردهای تبلیغاتی متنوع توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند. تبلیغات در دنیای رقابتی امروز نقش تعیین کننده دارد، اقتصادی که مبنای آن بر رقابت نباشد، هیچ گاه نمی تواند به پیشرفت و ترقی دسترسی پیدا کند.

در این میان آنچه توجه را جلب می کند، وجود تابلوهای تبلیغاتی برای سفرهای خارجی است، سفرهایی که طبقات خاصی از جامعه می توانند در آن سهیم بوده و از آن لذت ببرند. سفرهایی که مسافرین آن فقط طبقات خاصی از جامعه هستند. وقتی نگاهتان به این بیل بوردها بیشتر معطوف شود، اتفاق نظر خواهیم داشت که نه تنها شرکت‌های صاحب تبلیغ بلکه مقاصد سفرها نیز در تنوع هستند، ولی آنچه در همگی آنها یکسان است نحوه پرداخت هزینه های سفر است. نحوه پرداختی که فروش‌های اقساطی را برای بیننده به عنوان شرایطی برای ایجاد انگیزه سفر به یک کشور دیگر فراهم می کند  و  تسهیل ‌کننده‌ی سفر به کشورهای دیگر است را نمایان می‌سازد.

  سفری که از لحظه شروع جهت مهیا ساختن ملزومات آن باید ارز کشورهای دیگر را خریداری و هزینه کرد. خرید ارز خود زمینه ای برای تاثیرگذاری بر اقتصاد یک کشور است. کشوری که ارز کشور دیگر را خریداری می‌کند، رغبت خود را برای کسب پول کشور دیگر به نمایش گذاشته و فراوانی تقاضا را در بازار ارز فراهم می سازد. با استناد به قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد افزایش تقاضای ارز خواه ناخواه تاثیر بر قیمت ارز گذاشته، گرانی ارز کشور مقابل را رقم خواهد زد. این امر با اخذ روادید برای سفر به کشورها شروع می‌شود، تهیه بقیه ملزومات سفر از جمله بلیت، محل اقامت و… خصوصا خرید در کشورهای دیگر، همه و همه این هزینه ها تاثیر مستقیم روی این معادله خواهد گذاشت. چه بسا خرید در آن کشورها حمایت از تولید کنندگان آن کشور ها را نیز برای کشور میزبان  به ارمغان می‌آورد. 

  در حال حاضر  هموار کردن مسیر سفر به کشورهای دیگر نه تنها سودآوری برای اقتصاد کشورمان نداشته بلکه باعث ایجاد حرکت در مسیر خلاف سیاست کلی اقتصاد کشور است. با اندکی تامل و تفکر باید گفت ایران به عنوان یک کشور با دارا بودن امکانات لازم برای جذب توریست باید با برنامه‌ریزی درست  بتواند مسیر را جهت افزایش جذب توریست فراهم کند. کشوری با دارا بودن تاریخ کهن و میراث بسیار، آب و هوای چهار فصل و… امکانات لازم برای سفر جهانگردان و مسافرین، زمینه های جذب توریست را که باعث رونق اقتصادی این صنعت می‌شود داراست، باید از پتانسیل‌های موجود در جهت شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت نهایت استفاده را کرد. دست اندر‌کاران این صنعت با توجه به اهمیت رونق این صنعت که می تواند بنای رونق بسیاری از صنایع کشور شود باید با تدبیر و تلاش باعث پیشرفت و پیشبرد اهداف آن شوند.

 دلیل شناسایی این حرفه به عنوان صنعت، اهمیت موضوع را شاید بیشتر نمایان سازد. این حرفه به‌دلیل تاثیرگذاری بر صنایع مختلف به‌عنوان یک صنعت شناسایی می‌شود. شاید این واقعیت اهمیت این حرفه را بیشتر ملموس کرده و لزوم توجه مسئولان و دست‌اندرکاران حرفه را به خود جلب کند و رونق صنایع دیگر را افزایش دهد که گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود.

یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورهای جهان میزان توریست و جهانگرد آن کشور است. ایران با دارا بودن امکانات و پتانسیل های لازم جهت افزایش جذب توریست می‌تواند از دارا بودن این توانایی‌ها نهایت استفاده را برده وگامی در جهت افزایش رتبه‌های جهانی خود به عنوان کشور میزبان بردارد تا مسیر رسیدن به توسعه یافتگی را سریع تر بپیماید.

  • منبع خبر : آذرپژوه