یک کارشناس تاریخ گفت: تلاش رسانه های دولتی باکو فقط به آذ.تی.وی محدود نشده و شبکه تلویزیون اجتماعی (ای.تی.وی) هم در میزگرد تلویزیونی این سوال را به بحث گذاشت که آیا می توان معاهده ترکمانچای را نقض و لغو کرد.

گروه سیاست: تاریخ سازی توسط افراد وابسته به دولت باکو همواره دنبال می‌شود و این جریان تلاش می‌کند تا توهم وجود کشور مستقل و بزرگ آذربایجان را اثبات کند که ایران و روسیه در معاهده ترکمنچای آن را میان خود تقسیم کرده اند! این موضوع در کتاب‌های تاریخ مدارس، فیلم‌ها، مباحث سیاسی و هر جای دیگری در این کشور تکرار می‌شود.

در جدیدترین این برنامه‌ها شبکه دولتی آذ.تی.وی. جمهوری آذربایجان برنامه ای به مناسبت یکصد و نود و پنجمین سال امضای معاهده ترکمنچای در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ پخش کرد که در این برنامه “جبی بهرام اف” مدیر شعبه “آذربایجان غربی” (ارمنستان) موسسه تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان درباره معاهده و نتایج آن مدعی شد: «به موجب این معاهده یک ملت به دو نیم تقسیم شده است و باید آن را لغو کرد.» جبی بهرام اف به همین هم بسنده نکرده و با اشاره به تلاش الهام علی اف برای الحاق بخش هایی از ارمنستان به جمهوری آذربایجان گفت: «من نیز به عنوان عضو انجمن آذربایجان غربی و مدیر شعبه آذربایجان غربی در موسسه تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، مسئولیت آماده کردن مبانی حقوقی و نظری این کار را به عهده گرفته ام.»

کارشناس دیگر برنامه ایلقار نفتعلی اف که مدعی است دکترای فلسفه تاریخ دارد نیز ادعای مشابهی درباره تقسیم آذربایجان را تکرار کرد و گفت: «معاهده امضا شده در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ به استقلال و دولتگرایی آذربایجان پایان داده و اراضی آذربایجان به دو نیم تقسیم شد.»

نفتعلی اف همچنین درباره ادعاهای الهام علی اف رئیس جمهور دولت باکو برای دفاع از حقوق آذری‌های ایران مدعی شده است: «شما می دانید که سال گذشته ، رییس جمهوری پیروز آذربایجان، جناب الهام علی اف درباره سازماندهی آذربایجانی های غربی (مهاجران آذری از ارمنستان) با شهروندان (آذری های رانده شده یا فرار کرده از ارمنستان) دیدار و تاکید کرد که پس از آزادسازی قره باغ و اطراف آن، اکنون نوبت به آذربایجان غربی (ارمنستان) یعنی اراضی تاریخی آذربایجان رسیده است. جناب رییس جمهوری در سخنرانی های قبلی خود هم بارها تاکید می کرد که هم زنگزور و هم منطقه گویچه و هم ایروان، اراضی تاریخی آذربایجان است. بیان رسمی این مطلب و نیز تدوین شدن راهبرد بازگشت به آذربایجان غربی، این امید ما را تقویت می کند که ما به اراضی تاریخی خود باز می گردیم.»

تلاش رسانه های دولتی باکو فقط به آذ.تی.وی محدود نشده و شبکه تلویزیون اجتماعی (ای.تی.وی) هم در میزگرد تلویزیونی این سوال را به بحث گذاشت که آیا می توان معاهده ترکمانچای را نقض و لغو کرد؟!

استاد تاریخ آذربایجان؛ باعث خنده دیگران نشویم!

نصیب نصیبلی کارشناس تاریخ، یکی از افراد منتقد رویکرد تاریخ سازی در آذربایجان است. وی با انتقاد از مطالب منتشر شده نادرست در شبکه های اجتماعی اظهار کرده است: «برخی افراد ادعا می‌کنند که کشور ایران در زمان انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای وجود نداشته و کشوری به نام ایران در سال ۱۹۳۵ رسمیت یافت. این موضوع نادرست بوده و در متن قرارداد ترکمنچای به‌ نام ایران و روسیه اشاره شده است. همچنین در متن قرارداد از حکومت‌های رومانوف و قاجار هم نام برده اند. متن قرارداد در دو نسخه فارسی و روسی نگارش شده و برخلاف ادعاها کلمه پرسیا (کلمه ای که دولتهای اروپایی برای نامگذاری ایران از آن استفاده می‌کردند) در آن موجود نیست.»

وی در پاسخ به ادعاهای موجود درباره متن ساختگی معاهده ترکمنچای گفته است: «متن قرارداد ترکمنچای در اینترنت هم موجود است و اگر کسی مدعی است که این نسخه ها اورجینال نیست می‌تواند نسخه اصلی را ارائه کند.»

نصیب نصیب لی همچنین به منتقدان خود گفته است: «این قبیل گفته ها فقط درباره معاهده‌های گلستان و ترکمنچای مطرح نشده و بهتر است باعث خنده دیگران نشویم.»