در حالی که وزارت خارجه کشورمان در اخبار گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان تقریبا بطور دائم از کلیدواژه "مدیریت رسانه‌ای" دو کشور بر انتشار اخبار و مطالب مربوطه استفاده می‌کند، دولت باکو از چنین کلیدواژه‌ای استفاده نمی‌کند.

گروه سیاست: در حالی که وزارت خارجه کشورمان در اخبار گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان تقریبا بطور دائم از کلیدواژه “مدیریت رسانه‌ای” دو کشور بر انتشار اخبار و مطالب مربوطه استفاده می‌کند، طرف باکویی در اخبار این تماس ها از چنین کلیدواژه‌ای استفاده نمی‌کند و رسانه‌های باکو در تبلیغات ضدایرانی کاملا آزاد (البته با هدایت و تحت نظر کامل حکومت باکو و صهیونیست‌ها) عمل می‌کنند!جالب آنکه طرف باکویی در تنظیم و انتشار اخبار گفتگوهای وزرای خارجه دو کشور، بیشتر از کلیدواژه “تداوم تماس‌ها و گفتگوها میان سایر ادارات ذیربط در روابط دو کشور” استفاده می کنند! یعنی باکو مایل است وخامت روابط سیاسی و دیپلماتیک و جنگ تبلیغاتی علیه ایران را ادامه دهد و در عین حال از مزایای گفتگو و تماس با وزارت خارجه و سایر ادارات و سازمان های ایرانی و تداوم روابط تجاری با ایران بهره ببرد!از طرف دیگر اصرار ایران بر مدیریت فضای رسانه‌ای یک طرفه بوده و باکو هیچ الزامی به این کار احساس نمی‌کند! به نظر می‌رسد که در داخل کشور محافلی خاص تحت تاثیر تفاسیر غلط سیاسی، دستگاه سیاست خارجی را به این جمع بندی می‌رسانند که بعد از سیل گستاخی‌های باکو، باز هم با وزیر خارجه این کشور تماس تلفنی گرفته و خواستار رفع سوتفاهم شود! همین محافل خاص، مختصر انتقادها و گلایه‌های دلسوزانه‌ در داخل کشور را تحمل نکرده و مدعی می شوند که دو طرف خواستار مدیریت فضای رسانه‌ای هستند. در حالی که باکو قصدی برای این کار ندارد!بد نیست بدانیم روزنامه ینی مساوات در تداوم سیاست به اصطلاح “مدیریت درست و سازنده رسانه ای” رفتار خصمانه باکو ضد ایران که در گفتگوهای وزیر خارجه باکو با وزیر خارجه ایران ادعا می شود، خبر داد: «مردم ناراضی در تبریز ، راه کاروان رییس جمهوری ایران را سد کردند و به رغم استفاده‌ی نیروهای امنیتی از باتوم و گاز اشک آور، آذربایجانی‌ها موفق به بستن راه و ممانعت از عبور کاروان ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران شدند و کاروان رییس جمهور ایران مجبور به تغییر مسیر خود شد!»

  • منبع خبر : آذرپژوه