دکتر آرش رئیسی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک نسبت به خطری که مرزهای شمال غربی کشور را تهدید می کند هشدار داد و گفت باکو به دنبال اشغال استان سیونیک و قطع ارتباط زمینی ایران و ارمنستان است.

گروه سیاست: یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک نسبت به خطری که مرزهای شمال غربی کشور را تهدید می کند هشدار داد و گفت باکو به دنبال اشغال استان سیونیک و قطع ارتباط زمینی ایران و ارمنستان است. دکتر آرش رئیسی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تسلط بر دالان زنگزور به محور باکو ـ آنکار هم قدرت ژئوپلیتیک و هم موقعیت ژئواکونومیک می دهد گفت: هم آنکارا و هم باکو به دنبال اشغال استان سیونیک و و یکپارچه کردن جمهوری آذربایجان هستند و می خواهند این اقدام را با فرسایش موقعیت ژئولپیتیکی ایران به دست آورند.

 به گفته رئیسی نژاد نوع جنگ و لشگر کشی باکو برای آزاد سازی سرزمین های اشغالی خود از دست ارمنستان که حق این کشور هم هست و ما هم در جنگ اخیر از آنها حمایت کردیم، سمت شمال نیست و بلکه هدف اصلی آنها محور جنوبی است. رئیسی نژاد گفت: آنها به جد در تلاش برای رسیدن به استان سیونیک و دسترسی به نخجوان هستند. کاری که باکو می خواهد انجام دهد گرفتن استان سینیوک و قطع کردن مرز ایران و ارمنستان است. این استاد دانشگاه تهران همچنین تاکید کرد: به نظر می رسد باکو در صدد است تا پس از حمله به جنوب و اشغال استان سیونیک، با یک میانجی گری غربی ـ ترکی، قره باغ را به ارمنستان بدهد و استان سیونیک که واصل سرزمین اصلی باکو و نخجوان است را بردارد.

 وی افزود شواهدی در دست است که پاشینیان و حامیان او هم احتمالا به دلیل ضعف مفرط و فشارهای داخلی و بی تفاوتی روس ها به چنین طرحی رضایت دهند، در حالی که این یک فاجعه برای ایران خواهد بود و موقعیت ژئوپلیتیک ایران را به شدت با خطر مواجه می سازد.

 این استاد دانشگاه در ادامه افزود: متاسفانه گروه‌های ذی نفوذی در ایران وجود دارند که با علم به این خطرات رسما از باکو طرفداری می کنند و اجازه نمی دهند عمق خطر به درستی مشخص شود و هرچقدر هم افراد دلسوز هشدار می دهند که این دالان که به درستی دالان “تورانی ناتو” نام گرفته، نه تنها موجب خطرات ژئوپلیتیک از طریق بای پس کردن قلمرو ایران می شود بلکه خطرات سیاسی ـ امنیتی جدی برای کشورمان به همراه خواهد داشت چرا که اگر باکو موفق به این کار شود آن گاه به خاک ایران چشم طمع خواهد دوخت.

 رئیسی نژاد اقدام باکو در اشغال استان مرزی ایران در ارمنستان را منوط به بروز تغییرات سیاسی عمده در ایران دانست و گفت: شک نکنید که باکو و ترکیه مترصد لحظه مناسب در سپهر سیاسی ایران هستند. تنها مخالف جدی این تغییرات ژئولیتیکی ایران است و لذا آنها صبر می کنند تا زمان مناسب برای اقدام فرا برسد. این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک با اشاره به اینکه جنگ دوم قره باغ نیز در میان سرگرمی آمریکا و جهان به انتخابات ریاست جمهوری این کشور رخ داد گفت: در این جا هم آنها صبر می کنند تا به محض اینکه یک اتفاق عمده در سیاست داخلی ایران رخ داد دست به اقدام بزنند. به گفته رئیسی نژاد اگر باکو بتواند بدون مانع، بعد از شوشی، استان سیونیک ارمنستان را اشغال کند بدون تردید گام بعدی و هدف بعدی آنها یکپارچکی ایران عزیز و چشم طمع دوختن به خاک ایران خواهد بود.

  • نویسنده : گروه سیاست آذرپژوه
  • منبع خبر : خبر آنلاین