ایران در طول تاریخ، همواره در معرض هجوم و توطئه‏ های دشمنان‏ قرار داشته است. امروزه هم این تهاجمات رنگ و بوی نرم به خود گرفته و کار شناخت سره از ناصره را با دشواری قرین ساخته است.

سردبیر آذرپژوه: ایران در طول تاریخ، همواره در معرض هجوم و توطئه‏ های دشمنان‏ قرار داشته است. امروزه هم این تهاجمات رنگ و بوی نرم به خود گرفته و کار شناخت سره از ناصره را با دشواری قرین ساخته است.

با این سبک از عداوت دیگر دشمنی روبروی شما نیست تا با شناخت تاکتیک‌های جنگی وی، آرایش نظامی بگیرید! در شرایط حاضر افزایش سطح آگاهی‏های سیاسی و تاریخی مردم‏، به خصوص نسل جوان، به‏طور قطع می‏تواند در بی اثر کردن‏ توطئه‏ های نرم دشمن نقش بسزایی داشته باشد.

یکی از این توطئه‏ ها که به خصوص در 100 سال اخیر و در مورد آذربایجان زیاد دیده می‌شود، تحریف تاریخ، فرهنگ، زبان، اقتصاد و سیاست در این ناحیه از ایران است. «آذرپژوه» تلاش خواهد کرد تا با رویه‌ای کاملا علمی و بدون سوءگیری‌های سیاسی، تنها راوی این حقایق علمی باشد.

«آذرپژوه» به همت شماری از جوانان دیروز که دیگر پا به سن گذاشته‌اند و تعدادی از جوانان امروز که شور و شوق ایرانخواهی و آذربایجان‌دوستی در آنان موج می‌زند، اداره خواهد شد. این گروه با اشتیاق تمام منتظر نظرات کارشناسانه و دلسوزانه مخاطبان فهیم خود است.

  • منبع خبر : آذرپژوه