بایگانی‌ها گرگین خان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جداسازی «گـرجستان» از «ایـران» ۱۸ دی ۱۴۰۲
گروه تاریخ آذرپژوه بررسی می‌کند:

جداسازی «گـرجستان» از «ایـران»

گروه سیاسی: درست با تاجگذاری فتحعلی شاه، آراکلی‌خان حاکم گرجستان که دل و جان به روسها سپرده و دم از جداسری می‌زد، درگذشت و پسرش به نام گرگین‌خان (گئورگی)، به جای او نشست. گرگین‌خان برخلاف پدر، خود را مانند اسلافش شهروند دولت ایران می‌دانست.