بایگانی‌ها کیخسرو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
پانترکیسم، کورش و شاهنامه ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به فراخور هفتم آبان ماه، گرامیداشتِ «کورش بزرگ»؛

پانترکیسم، کورش و شاهنامه

گروه گزارش: شاهنامه دربرگیرنده‌ی پادشاهیِ پیشدادیان، کیانیان و ساسانیان است که کیخسرو با پیش‌نامِ «کِی» در چم پادشاهِ بلندقامت در خانواده‌ی کیانیان قرار داشته و واپسین شخصیت اساطیری در شاهنامه می‌باشد.