بایگانی‌ها کشـتارهای خـونین - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بهانه های مذهبی عثمانی و کشـتارهای خـونین در آذربایـجان ۱۹ مهر ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بهانه های مذهبی عثمانی و کشـتارهای خـونین در آذربایـجان

گروه سیاسی: مورخان عثمانی، غالباً بعد از ذکر حادثه کشتار مردم تلاش کرده¬اند تا سردار عثمانی، عثمان پاشا، را بی تقصیر جلوه داده و قتل عام را ناشی از اقدام خودسرانه عساکر قلمداد کنند، اما برای این نظر خود هیچ دلیل قابل قبولی ارائه نداده اند،