بایگانی‌ها کریدور خلیج فارس- دریای سیاه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
سود اقتصادی «کریدور خلیج فارس- دریای سیاه» برای تهران و ایروان ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
آذرپژوه بررسی می‌کند:

سود اقتصادی «کریدور خلیج فارس- دریای سیاه» برای تهران و ایروان

هفته گذشته امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه ایران از نهایی شدن کریدور خلیج فارس-دریای سیاه خبر داد که می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش موقعیت سرزمینی ایران در تجارت جهانی داشته باشد. باید توجه داشت که با افزایش ریسک‌های ژئوپلتیکی در نتیجه‌ی حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاهد افزایش اهمیت کریدورهای جایگزین و بالطبع نقش قفقاز جنوبی و ایران در این راستا هستیم