بایگانی‌ها کتاب - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
برای دانستن بیشتر، به کالای فرهنگی نیاز هست ۲۴ مهر ۱۴۰۲
بررسی وضعیت اسفناک مطالعه‌ی کتاب و نشریات در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

برای دانستن بیشتر، به کالای فرهنگی نیاز هست

گروه جامعه: در جهان امروز کشوری در پیشبرد هدف‌های ملی خود موفق تر است که مطالعه را برای آگاه شدن از تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فنی و فرهنگی در برنامه‌ی روزانه‌ی خود بگنجاند.

تاملی برکتاب؛«بحثی درباره زبان آذربایجان» ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

تاملی برکتاب؛«بحثی درباره زبان آذربایجان»

مولف کتاب «بحثی در زبان آذربایجان»، از سالیان دراز بر این رویه بوده است تا تعدادی از واژه‌های فارسی که در محاورات روزانه اهالی آذربایجان ذاتا موجود است

تاملی بر کتاب؛ «بحثی درباره زبان آذربایجان» ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

تاملی بر کتاب؛ «بحثی درباره زبان آذربایجان»

مولف کتاب «بحثی در زبان آذربایجان»، از سالیان دراز بر این رویه بوده است تا تعدادی از واژه‌های فارسی که در محاورات روزانه اهالی آذربایجان ذاتا موجود است.