بایگانی‌ها کالای فرهنگی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
برای دانستن بیشتر، به کالای فرهنگی نیاز هست ۲۴ مهر ۱۴۰۲
بررسی وضعیت اسفناک مطالعه‌ی کتاب و نشریات در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

برای دانستن بیشتر، به کالای فرهنگی نیاز هست

گروه جامعه: در جهان امروز کشوری در پیشبرد هدف‌های ملی خود موفق تر است که مطالعه را برای آگاه شدن از تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فنی و فرهنگی در برنامه‌ی روزانه‌ی خود بگنجاند.