بایگانی‌ها پهلوی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نمونه ای از زبان مردم تبریز در ۳۵۰ سال پیش ۱۹ خرداد ۱۴۰۳
بررسی اجمالی «رساله روحی انارجانی» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

نمونه ای از زبان مردم تبریز در ۳۵۰ سال پیش

گروه فرهنگ و ادب:ﺭﻭﺣﯽ ﺍُﻧﺎﺭﺟﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ بود. از تالیفات وی که امروزه به دست ما رسیده است، نوشته ای با یک مقدمه و ۱۲ فصل با نام «رساله روحی انارجانی» است. که ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺭﺫﺍﯾﻞ ﻭ ﺧﻠﻘﯿﺎﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻃﺒﻘﺎﺕ مردم ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.