بایگانی‌ها پرسپولیس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«چوب دو سر برد» در دستان پان‌ترکیسم ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
مروری بر وقایع تلخ بازی تراکتور و پرسپولیس و تاکتیک‌های جریان قومی در پیشبرد این برنامه؛

«چوب دو سر برد» در دستان پان‌ترکیسم

تیم فوتبال تراکتور تبدیل به ابزاری برای پیشبرد اهداف پان ترکیسم در ایران شده است. یکی از این روزهای تلخ که جریان قومی در آذربایجان توانست از تیم تراکتور به عنوان یک ابزار در راستای پیشبرد اهداف ضد وحدت ملی خود استفاده کند، بازی پنجشنبه شب این تیم مقابل پرسپولیس تهران بود.