بایگانی‌ها پارسی گوی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«ترکانِ پارسی‌گو» یا «خوبانِ پارسی‌گو»؟ ۰۲ مرداد ۱۴۰۲
بررسی و تحلیلِ یک ادّعا در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه؛

«ترکانِ پارسی‌گو» یا «خوبانِ پارسی‌گو»؟

گروه فرهنگ و ادب:«واقعیت این است که شعرِ فارسی هرچه دارد از تُرکانِ خوش‌قریحه و با استعداد دارد که آخرین‌شان شهریار بود».