بایگانی‌ها نظام سیاسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آسیب های مشارکت پایین در انتخابات ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

آسیب های مشارکت پایین در انتخابات

گروه سیاسی: مشارکت در انتخابات یک حق برای ما و در کنار آن یک وظیفه است. همه مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را در مورد مسائل مهم کشور بیان کنند. و قطعاً مشارکت مردم در انتخابات، ضامن سلامت و استمرار نظام و ایران عزیز خواهد بود.