بایگانی‌ها نزهَةالمجالس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
یادکردی از فارسی سرایان فراموش شده در قفقاز ۱۶ آبان ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

یادکردی از فارسی سرایان فراموش شده در قفقاز

گروه فرهنگ و ادب: گروه منطقه‌ای که امروزه قفقاز نامیده می‌شود در سده‌های پیشین برای مردم ایران و منطقه با این نام شناخته نمی‌شد، در عوض هر یک از مناطق آن به نام های محلی که بسیاری هنوز نیز تداوم دارند، شناخته می‌شدند.