بایگانی‌ها ناسیونالیسم ترکی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
زایش و پیدایش جریان‎های «پان ترکیسم و پان عربیسم» ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

زایش و پیدایش جریان‎های «پان ترکیسم و پان عربیسم»

سه جریان ناسیونالیستی بیش از همه بر سر تحولات منطقه تاثیر گذاشتند: ناسیونالیسم عرب، ناسیونالیسم ترک و ناسیونالیسم ایرانی. یکی از عمده‎ترین تفاوت‎های میان این سه جریان ناسیونالیستی این بود که ناسیونالیسم عرب و ناسیونالیسم ترک در آغاز ماهیت قومی داشتند، اما ناسیونالیسم ایرانی بر خلاف این دو جریان فکری، ماهیت قومی نداشت.