بایگانی‌ها مسلمان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«مقاومت» با پیشوایی یک «سید مسلمان ایرانی» هیمنه‌ی اسراییل را فروپاشاند! ۳۰ مهر ۱۴۰۲

«مقاومت» با پیشوایی یک «سید مسلمان ایرانی» هیمنه‌ی اسراییل را فروپاشاند!

گروه سیاسی: بعد از مرگ ناصر، تقریباً اعراب این آرزو را چنان دوردست و دست نیافتنی می‌دیدند که در نهایت ناچار شدند مسیر سازش را در پیش بگیرند.