بایگانی‌ها مادکوچک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاریخ مختصر و وجه تسمیه آذربایجان ۱۸ تیر ۱۴۰۲

تاریخ مختصر و وجه تسمیه آذربایجان

گروه تاریخ: منطقه آذربایجان بخشی از سرزمین ماد بزرگ بود. این سرزمین از زمان یورش اسکندر مقدونی به نام آتورپاتگان معروف شده است. البته نام این منطقه در کتاب بن دهش (خلاصه اوستا) ایـران ویچ ذکر گردیده است.