بایگانی‌ها فضولی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
واقعیاتی تاریخی از «فضولی بغدادی» ۰۳ آذر ۱۴۰۰
جعل واقعیات تاریخی به سبک پان ترکیسم

واقعیاتی تاریخی از «فضولی بغدادی»

گروه فرهنگ و ادب: یکی از شخصیت‌های فرهنگی که از جعلیات پان ترکیسم در امان نمانده است، فضولی بغدادی، شاعر عرب‌زبان قرن دهم است. نامش محمد و نام پدرش سلیمان بود. در حله و به روایتی دیگر در بغداد چشم به جهان هستی گشود. تحصیلات خود را در بغداد گذرانید. به همین مناسبت به «بغدادی» شهرت یافت.