بایگانی‌ها فردوسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«نظامی گنجوی» میراث دار «فردوسی» ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه بررسی می‌کند:

«نظامی گنجوی» میراث دار «فردوسی»

گروه فرهنگ و ادب: از زمانی که اردوگاه سوسیالیستی فرو ریخت، افراد بسیاری که سابقاً هوادار آن تئوری بودند، از راهِ پیشین دست شسته و راه قوم گرایی افراطی را در پیش گرفتند.

جایگاه والای دادگری در اندیشه‌ی حکیم فردوسی ۰۹ آبان ۱۴۰۲

جایگاه والای دادگری در اندیشه‌ی حکیم فردوسی

گروه فرهنگ و ادب: «سخن» در شاهنامه معنی‌های متفاوتی دارد. از آن جمله اندیشه، کردار، کلام، داد و دانایی، داد و دهش و... است و برای هرکدام از معنی‌ها شاهدمثال‌های روشنی وجود دارد.

پانترکیسم، کورش و شاهنامه ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به فراخور هفتم آبان ماه، گرامیداشتِ «کورش بزرگ»؛

پانترکیسم، کورش و شاهنامه

گروه گزارش: شاهنامه دربرگیرنده‌ی پادشاهیِ پیشدادیان، کیانیان و ساسانیان است که کیخسرو با پیش‌نامِ «کِی» در چم پادشاهِ بلندقامت در خانواده‌ی کیانیان قرار داشته و واپسین شخصیت اساطیری در شاهنامه می‌باشد.

۲۷ شهریور؛ سالروز ارجداشت روز شعر و ادب پارسی و یادمان درگذشت استاد سخن شهریار ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۲۷ شهریور؛ سالروز ارجداشت روز شعر و ادب پارسی و یادمان درگذشت استاد سخن شهریار

گروه فرهنگ و ادب/زبان پارسی همچون جغرافیای ایرانزمین، گوهری است که سندش فارغ از زبان اقوامی و خاستگاه جغرافیایی، چون ملکی مشاع به نام هر ایرانی زده شده و بی دلیل نیست که در زمانه پر التهاب ما گروهی هرچند بی دانش و ایران ستیز به دشمنی با آن برخاسته اند

آذربایجان و شاهنامه‌ی فردوسی ۱۹ تیر ۱۴۰۲

آذربایجان و شاهنامه‌ی فردوسی

گروه فرهنگ و ادب:یکی از آتشکده‌های بزرگ ایران قدیم به نام آتشکده‌ی آذرگشسپ در شیز آذربایگان بوده و این همان آتشکده‌ای است که در شاهنامه همیشه به نام آذرگشسپ یاد می‌شود و از معابدی است که شاهان هنگام بروز دشواری‌ها به آنجا پناه می‌برده و از خداوند یاری می‌خواسته‌اند.

آذربایجان و شاهنامه ۰۷ تیر ۱۴۰۲
تاملی بر کتاب «آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه»؛

آذربایجان و شاهنامه

خواندن برخی کتاب‌ها شوق‌آور است. از بس مفید و بدیع است. از بس نویسنده خرد و دانش و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه و آذربایجان ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه و آذربایجان

گروه فرهنگ: هیچ منطقه ای در به اندازه آذربایجان در شاهنامه مورد تمجید و تحسین فردوسی قرار نگرفته است!!

آذربایجان و شاهنامه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
تاملی بر کتاب «آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه»؛

آذربایجان و شاهنامه

خواندن برخی کتاب‌ها شوق‌آور است. از بس مفید و بدیع است. از بس نویسنده خرد و دانش و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

یک سوال بنیادین درباره شاهنامه فردوسی و آذربایجان

گروه فرهنگ: هیچ منطقه ای به اندازه آذربایجان در شاهنامه مورد تمجید و تحسین فردوسی قرار نگرفته است!!