بایگانی‌ها عهدنامه ترکمنچای - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
پیامدهای جدایی قفقاز از ایـران ۲۰ دی ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

پیامدهای جدایی قفقاز از ایـران

گروه سیاسی: جدایی قفقاز از ایران موضوعی حساس و مهم برای کشور است که پیامدهای قابل توجهی برای سیاست و اقتصاد آن دارد.