بایگانی‌ها شیعیان جمهوری آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
چرا شیعیان جمهوری آذربایجان توانمند نشدند؟ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

چرا شیعیان جمهوری آذربایجان توانمند نشدند؟

در کشورهایی که بسیار بیشتر از شیعیان جمهوری آذربایجان بر شیعیان آنها فشار وارد شده و سرکوب شدیدتری اعمال شده است، «جبهه مقاومت» شکل گرفته است، اما در جمهوری آذربایجان «مقاومت» شکل نگرفت.