بایگانی‌ها شومشی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ساخت مدارس ترکیه در شهر ایرانی‌الاصل شوشی ۰۲ شهریور ۱۴۰۲

ساخت مدارس ترکیه در شهر ایرانی‌الاصل شوشی

گروه سیاست: در کلیه منابع تاریخی پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان از شوشی بعنوان ایالتی از ایران یاد شده است، اما پس از تجزیه باکو و آران و شروان نامش نیز به «شوشا»ی ترکی تحریف شد