بایگانی‌ها شهر گنجه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دزدیدن شعر و شاعر باهم… ؟! ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دزدیدن شعر و شاعر باهم… ؟!

گروه فرهنگ و ادب: نظامی گنجوی (سده ششم) از بزرگترین شاعران پارسی‌گوی جهان است. او خداوندگار حماسه‌های عاشقانه فارسی است و بیشترین تاثیر را در صورت و معنی از حکیم توس، فردوسی بزرگ، پذیرفته است. نظامی، زاده‌ی گنجه و سپرده شده در خاکِ همانجاست.