بایگانی‌ها شعرترکی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
شهریار و زبان ترکی آذربایجانی ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

شهریار و زبان ترکی آذربایجانی

گروه فرهنگ و ادب: شهریار شاعر تراز شعر پارسی عصر خود بود. لیکن این باعث نشد که به ترکی شعر نگوید و محبت زبان مادری‌اش را به دل نپرورد. همانگونه که مهر ایران، از محبت وی به آذربایجان نکاسته بود.