بایگانی‌ها شاهنامه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نـخستين سـخن‌سـراي آذربـايجاني ۰۲ دی ۱۴۰۲
بررسی زندگی و اشعار قطران تبریزی در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

نـخستين سـخن‌سـراي آذربـايجاني

گروه فرهنگ و ادب: در نسخه دیوان قطران بخط انوری که متعلق به کتابخانه جعفر سلطان القرانی است، نام او چنین مندرج شده: افصح الشعرا واكمل البلغا ابومنصور قطران الجيلى الآذربیجانی؛

جایگاه والای دادگری در اندیشه‌ی حکیم فردوسی ۰۹ آبان ۱۴۰۲

جایگاه والای دادگری در اندیشه‌ی حکیم فردوسی

گروه فرهنگ و ادب: «سخن» در شاهنامه معنی‌های متفاوتی دارد. از آن جمله اندیشه، کردار، کلام، داد و دانایی، داد و دهش و... است و برای هرکدام از معنی‌ها شاهدمثال‌های روشنی وجود دارد.

پانترکیسم، کورش و شاهنامه ۰۸ آبان ۱۴۰۲
به فراخور هفتم آبان ماه، گرامیداشتِ «کورش بزرگ»؛

پانترکیسم، کورش و شاهنامه

گروه گزارش: شاهنامه دربرگیرنده‌ی پادشاهیِ پیشدادیان، کیانیان و ساسانیان است که کیخسرو با پیش‌نامِ «کِی» در چم پادشاهِ بلندقامت در خانواده‌ی کیانیان قرار داشته و واپسین شخصیت اساطیری در شاهنامه می‌باشد.

آذربایجان و شاهنامه ۰۷ تیر ۱۴۰۲
تاملی بر کتاب «آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه»؛

آذربایجان و شاهنامه

خواندن برخی کتاب‌ها شوق‌آور است. از بس مفید و بدیع است. از بس نویسنده خرد و دانش و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.

آذربایجان و شاهنامه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
تاملی بر کتاب «آذربایجان و شاهنامه؛ تحقیقی دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه»؛

آذربایجان و شاهنامه

خواندن برخی کتاب‌ها شوق‌آور است. از بس مفید و بدیع است. از بس نویسنده خرد و دانش و اعتدال و پختگی در کار کتابش کرده است.