بایگانی‌ها شاهنامه‌ - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آذربایجان و شاهنامه‌ی فردوسی ۱۹ تیر ۱۴۰۲

آذربایجان و شاهنامه‌ی فردوسی

گروه فرهنگ و ادب:یکی از آتشکده‌های بزرگ ایران قدیم به نام آتشکده‌ی آذرگشسپ در شیز آذربایگان بوده و این همان آتشکده‌ای است که در شاهنامه همیشه به نام آذرگشسپ یاد می‌شود و از معابدی است که شاهان هنگام بروز دشواری‌ها به آنجا پناه می‌برده و از خداوند یاری می‌خواسته‌اند.