بایگانی‌ها سیوینیک - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مسیر ایران به نخجوان مطمئن ترین مسیر است ۲۷ آذر ۱۴۰۰
رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان:

مسیر ایران به نخجوان مطمئن ترین مسیر است

رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، مسیر ایران برای ارتباط جمهوری آذربایجان به نخجوان را قابل اطمینان تر از مسیر ارمنستان دانست و ابراز اطمینان کرد که در صورت وجود دو گزینه‌ی ایران و ارمنستان برای ارتباط با نخجوان، اکثریت شهروندان جمهوری آذربایجان برای رفتن به نخجوان مسیر ایران را ترجیح می دهند.