بایگانی‌ها سیدحسن نصراله - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«ساعت صفر دست مقاومت است» ۲۴ مهر ۱۴۰۲
گزارش گروه سیاسی آذرپژوه از سخنان وزیر امور خارجه:

«ساعت صفر دست مقاومت است»

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «بر اساس درکم از واقعیت‌های مقاومت به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم تا دیر نشده جنایت‌های جنگی خود را متوقف کنند و شاید تا ساعات دیگر دیر شود.