بایگانی‌ها سدسازی های ترکیه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ناکارآمدی مدیریت منابع آب در کشور/ تداوم سدسازی ترکیه بر روی سرشاخه های ارس، این رود را خشک خواهد کرد ۲۲ دی ۱۴۰۰
در گفتگوی آذرپژوه با استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی مطرح شد:

ناکارآمدی مدیریت منابع آب در کشور/ تداوم سدسازی ترکیه بر روی سرشاخه های ارس، این رود را خشک خواهد کرد

استاد دانشگاه خوارزمی تهران: «رود ارس که در تامین آب کشاورزی مناطق شمال غربی نقش بسیار حیاتی را ایفا می کند، در قالب سدی که در شرق ترکیه ساخته شده، تهدید و به محدودیت منابع آب ارس خواهد انجامید. در نتیجه کشاورزی در شمالغرب ایران که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، به شدت تهدید خواهد شد.»