بایگانی‌ها سانحه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دومین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

دومین گزارش هیئت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد

گروه گزارش: بخش اعظمی از اسناد، سوابق و مدارک مرتبط با تعمیر و نگهداری بالگرد سانحه‌دیده بررسی دقیق شد و اشکالی که به لحاظ تعمیرات و نگهداری بتواند در وقوع سانحه موثر باشد مشاهده نشد.