بایگانی‌ها زبان پیشین آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بررسی روند جایگزینی «ترکی آذربایجانی» به جای «آذری مادی» ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

بررسی روند جایگزینی «ترکی آذربایجانی» به جای «آذری مادی»

گروه فرهنگ و ادب: اکثر دانشمندان معتقدند که زبان باستانی آذربایجان بازمانده و متحول شده‌ی زبان مادی است که مورخین و جغرافی نویسان اسلامی و عرب آن‌ را فارسی (ایرانی)، فهلوی و آذری خوانده‌اند. با این وجود، برخی افراد منابع تاریخی را نادیده می‌گیرند و در اندیشه‌ی تلبیس حقیقت‌اند.

بررسی روند جایگزینی «ترکی آذربایجانی» به جای «آذری مادی» ۰۶ مهر ۱۴۰۰

بررسی روند جایگزینی «ترکی آذربایجانی» به جای «آذری مادی»

گروه فرهنگ و ادب: اکثر دانشمندان معتقدند که زبان باستانی آذربایجان بازمانده و متحول شده‌ی زبان مادی است که مورخین و جغرافی نویسان اسلامی و عرب آن‌ را فارسی (ایرانی)، فهلوی و آذری خوانده‌اند. با این وجود، برخی افراد منابع تاریخی را نادیده می‌گیرند و در اندیشه‌ی تلبیس حقیقت‌اند.