بایگانی‌ها زبان فارسي - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
اصل ۱۵ قانون اساسی در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

اصل ۱۵ قانون اساسی در ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

گروه سیاسی: اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زبان و خط فارسی را به عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران معرفی و در کنار آن استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی را آزاد دانسته است.

دفاع از زبان و ادب پارسی با لهجه ی ارجمند آذری ۰۷ آذر ۱۴۰۲
گزارش کامل از نشست رونمایی و معرفی تصحیح جدید کتاب دیوان قطران تبریزی در بنیاد ایران شناسی استان آذربایجان شرقی:

دفاع از زبان و ادب پارسی با لهجه ی ارجمند آذری

گروه گزارش: «چهارصدوشصت‌وپنج عنوان کتاب توسط سازمان مکتوب به چاپ رسیده که یکی از آن‌ها تصحیح دیوانِ قطران تبریزی توسط دکتر عابدی است» و ضمنِ اظهار تأسف از این‌که «افتخارِ شاگردیِ حضرت استاد» را نداشته‌اند، عنوان داشتند که اندیشه‌ی استاد را از طریق آثار ایشان می‌شناسند و «شاگردِ شاگردانِ استاد» هستند.

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بررسی بایدها و نبایدهای اصل ۱۵ قانون اساسی

گروه فرهنگ و ادب:اصل 15 قانون اساسی می گوید: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.»