بایگانی‌ها ریاست جمهوری - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آفات قومیت زدگی در انتخابات ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

آفات قومیت زدگی در انتخابات

گروه سیاسی: تجارب گذشته نشان می‌دهد که دشمن دوران انتخابات را مقاطع طلایی برای ایجاد گسست و شکاف‌های قومیتی در داخل کشور می‌دانند. شاید به این دلیل که این دیدگاه غلط در برخی از محافل در مقاطع انتخابات وجود دارد که برای ایجاد شور انتخاباتی، باید از شعارهای تحریک‌آمیز قومی اغماض کرد.