بایگانی‌ها رژیم باکو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دولت باکو با اتهامات ساختگی ما را محاکمه کرد ۱۷ آبان ۱۴۰۰
روایت یک جوان باکویی از شیوه های پرونده سازی در ساختار امنیت ملی جمهوری آذربایجان:

دولت باکو با اتهامات ساختگی ما را محاکمه کرد

گروه بین الملل: سعید داداش بیگلو، جوان ساکن در جمهوری‌آذربایجان که در سال ۲۰۰۷ توسط وزارت امنیت ملی باکو به اتهام ساختگی امنیتی مبنی بر تشکیل گروه تروریستی برای منفجر کردن خط لوله باکو – جیحان و جاسوسی برای ایران و خیانت به جمهوری‌آذربایجان دستگیر و به ۱۴ سال زندان محکوم شد، در گفتگو با “ینی مساوات” گوشه هایی از مشاهدات خود از “پرونده سازی بی اساس” در ساختار امنیتی جمهوری‌آذربایجان را بیان کرد.