بایگانی‌ها رقابت‌های ژئوپلیتیکی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جنگ کریدورها؛ نبردی ژئوپلیتیکی برای تسلط بر مسیرهای ترانزیتی ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

جنگ کریدورها؛ نبردی ژئوپلیتیکی برای تسلط بر مسیرهای ترانزیتی

گروه سیاسی: توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل و نقل، تسهیل عبور و مرور کالا و ارائه معافیت‌های تجاری، از جمله اقداماتی هستند که ایران می‌تواند برای افزایش جذابیت خود به عنوان یک مسیر ترانزیتی انجام دهد.