بایگانی‌ها رفتاری نمایشی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آنچه بین آمریکا و باکو در حال وقوع است، رفتاری نمایشی است ۰۹ آذر ۱۴۰۲
کارشناس سیاسی ارمنستانی:

آنچه بین آمریکا و باکو در حال وقوع است، رفتاری نمایشی است

گروه سیاست: هنگامی که توازن قدرت بین بازیگران اصلی به هم می‌خورد و نفوذ یکی از آنها ضعیف شود، تهدیدها قابل توجه می‌شوند و حوزه مانور ژئوپلیتیکی برای ارمنستان کوچک خواهد شد.