بایگانی‌ها رحیم رئیس نیا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
رئیس نیا و روزنامه‌ی «آذربایجان جزء لاینفک ایران» ۰۹ دی ۱۴۰۲

رئیس نیا و روزنامه‌ی «آذربایجان جزء لاینفک ایران»

گروه سیاسی: استاد رحیم رئیس نیا شخصیتی چند وجهی دارند که این یک ویژگی ممتاز برای ایشان است که باعث می‌شود مردم هر کدام با یک وجه شخصیتی او آشنا شده و او را بشناسند.